In deze tijd zijn we blij met wat afleiding.
Dus zo met heel het gezin en wat toewijding,
Komen we bij het spelen van spellen,
Zoals de thuisblijfquiz,
Wat ook goed is voor de hersencellen.
In deze opdracht maken we de beruchte Covid-19 in 3D,
En het lijkt net een kunstwerk, tenmiste dat is het idee.
Samen met een lang en goedlopend gedicht,
Wat er dan ook goed uitziet op het eerste gezicht.
Met z’n allen zijn we ermee bezig,
En gelukkig is iedereen thuis en online ook aanwezig.
We leggen dit natuurlijk vast op foto voor iedereen,
Dat bewaren we dan weken/maanden achtereen.
Totdat we over een bepaalde tijd,
Met z’n allen in goede gezondheid,
Een heel groot feest gaan vieren,
En daar dan de muren mee kunnen versieren.
Deze tijd geeft veel ellende en droefenis,
Maar we staan ook samen sterk in gedachtenis.
We zullen ons er doorheen slaan,
En daardoor allemaal een stuk sterker staan.