Het digitale leven..

De digitalisering van het leven,
is onze realiteit!
Want bij gebrek aan scan of firewall,
is er een virus wat verspreid!
Corona, Covid-19, wat het ook zij
het zorgt voor maatregelen, allerlei!
Inzake gezondheid, gedrag en ook vermaak,
doorgaan met leven is de mens zijn taak.
Er is ook hoop in bange dagen,
digitaal evenals fysiek.
Dat we dit samen kunnen verdragen,
Maakt onze samenleving uniek!
Zo quizzen we voort, met vragen,
met knutselopdrachten.
Steeds weer verrast,
maar een ding was te verwachten!

Digitalisering is niet te stoppen,
knutselen bestaat niet langer uit papier, lijm en proppen!
Gelukkig nog wel uit creativiteit,
Dat zorgt voor vreugde in moeilijke tijd.
Digitaal geknutsel leidt tot prachtige beelden,
die de waarheid veelal doorgronden.
Was het nu maar zo dat alle mensen,
het op deze manier “zien” konden.
Dan was het virus reeds weg geweest,
als malware hard bestreden.
Totaal van de harde schijf gewist,
ook niet te zien in het zoekverleden.
Weldra zal software beschikbaar zijn,
om onze community weer veilig te krijgen.
En dan schouders onder zorg en diensten,
voor bescherming tegen mogelijk toekomstig dreigen.

B. Coppens