Het reglement

 1. Het team: Het (geadviseerde) minimum aantal teamleden is 10. In elk team dient tenminste één inwoner uit Udenhout te zitten. Deze is dan automatisch de teamleider/contactpersoon. Zijn er meer lokale inwoners, dan kiest men uit één van hen de teamleider. Verzin daarnaast een leuke teamnaam. 
 1. Het inschrijfformulier: Inschrijven dient te gebeuren via het inschrijfformulier. Volledig ingevulde inschrijfformulieren moeten vóór 6 september ingeleverd zijn. Informatie volgt via diverse media. 
 1. Locatie van de dorpsquiz: De dorpsquiz speel je op vrijdagavond 1 oktober 2021 vanuit huis. Bij wie thuis, dat maak je als team zelf uit. Tip: zorg wel dat je in Udenhout bent! 
 1. Beantwoorden van de opdrachten: De deelnemers mogen voor het beantwoorden van de opdrachten alle mogelijke hulpmiddelen aanwenden, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz. 
 1. Geheime opdracht: Ieder team dient één persoon beschikbaar te stellen voor een geheime opdracht op een nader bekend te maken locatie. Het uitwerken van deze geheime opdracht kost tussen de 30 en 60 minuten. Nadere informatie hierover volgt op de quizavond. 
 1. Openbare weg: Sommige opdrachten zullen op een bijzondere locatie in het dorp opgelost moeten worden. Volg daarbij altijd de verkeersregels (geen gerace). Wij stellen het dragen van veiligheidshesjes verplicht! Kom je bij een opdrachtlocatie aan zonder veiligheidshesje dan zal dat aftrek van punten tot gevolg hebben! 
 1. Afhalen quizboek: Op vrijdagavond 1 oktober dient één persoon van ieder team om 18.45 uur aanwezig te zijn (locatie volgt). Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. Om klokslag 19.00 uur wordt het quizboek overhandigd aan deze persoonHesje!! 
 1. Inschrijfgeld: Een aantal dagen voor de dorpsquiz krijgen de teamcaptains een berichtje met het verzoek het inschrijfgeld van € 30,- over te maken. 
 1. Het invullen van de antwoorden: Het antwoordenboek dient met duidelijk leesbare antwoorden (zwarte of blauwe pen) ingevuld te worden. En in de juiste pagina-volgorde te worden ingeleverd. Niet of slecht leesbare antwoorden worden niet nagekeken en leveren dus ook geen punten op. 
 1. De puntentelling: Alle vragen leveren punten op. Er zijn 9 categorieën waarbij in iedere categorie eenzelfde aantal punten te verdienen is en waar je ook de joker kan inzetten voor dubbele punten. Op de sponsor categorie kan géén joker ingezet worden. Bij de geheime opdracht kunnen ook nog extra punten behaald worden, maar kan de joker ook niet worden ingezet. 
 1. Inleveren antwoordenboek: Het ingevulde antwoordenboek kan op vrijdagavond 1 oktober 2021 tot 23.00 uur worden ingeleverd. De klok die bij het afhalen van het quizboek aanwezig is geeft de bindende tijd aan. Te laat inleveren van het opdrachtenboekje betekent puntaftrek. 
 1. Uitslag: De uitslag wordt pas bekend gemaakt tijdens een gezellige feestavond op 
  9 oktober vanaf 19.30 uur bij Boomkwekerij Udenhout. Houd deze avond met het hele team vrij! De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing. 
 1. Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan deze Dorpsquiz. Of die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan de Dorpsquiz. 
 1. COVID maatregelen: tijdens de quizavond houden we bij het ophalen en inleveren van het quizboek en de buitenopdrachten 1,5 meter afstand. Op de finale avond dient iedereen een geldige QR-code te kunnen laten zien in de corona-check app samen met een geldig ID-bewijs.  

Eventuele verdere informatie volgt na inschrijving en/of bij het afhalen van het quizboek. 

De organisatie heeft geen bemoeienissen met commerciële achtergronden en bestaat uit een gevarieerd samengesteld aantal enthousiaste Udenhoutse inwoners, die zich ten doel hebben gesteld op onbaatzuchtige wijze de Udenhoutse inwoners en eventuele familie en/of vrienden uit andere plaatsen een paar gezellige en leerrijke avonden te bezorgen. 

Niet het winnen is belangrijk, maar de gezelligheid en het meedoen: hoewel eeuwige roem niet te versmaden is. 

Het Dorpsquiz-team