Vraag 2

Tot wanneer (jaartal) heeft Diederik Gommers in Udenhout gewoond?